Integritets- och Cookiepolicy

Bandsågblad är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som rör kunden & leverantörer och som Bandsågblad samlar in och behandlar i samband med Bandsågblads verksamhet. Bandsågblad behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Bandsågblad behandlar personuppgifter som rör kund & leverantör i form av namn, kontaktuppgifter som referens till en kundfaktura ställd till företagskund.

Bandsågblads syfte med behandlingen av personuppgifter är kunna fullfölja ingångna avtal mellan Bandsågblad, kunden och leverantörer. Kundens och leverantörens personuppgifter kan komma att överföras till tredje part för att kunna fullfölja ingångna avtal mellan Bandsågblad, kunden och leverantören, helt eller delvis. Dessa företag får dock endast tillgång till sådana personuppgifter som behövs för att de ska kunna utföra sina åtaganden och de ingår avtal med företaget och leverantören där de förbinder sig att inte använda personuppgifterna för andra ändamål. 

Hur länge lagrar Bandsågblad personuppgifter

Bandsågblad lagrar endast personuppgifter under den tid som det är nödvändigt. Personuppgifter som krävs enligt bokföringslagen sparas sju år från bokföringsdatum. Övriga personuppgifter sparas så länge de för Bandsågblad är aktuella, väger högre intresse för Bandsågblad än besväret för kunden och leverantören eller om begäran om radering av personuppgifter inkommit till Bandsågblad. 

Din rättigheter

Kunden och leverantören har rätt att kostnadsfritt begära information om eller rättelse av de personuppgifter som rör kunden och leverantören och som behandlas av Bandsågblad. Kunden har även rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna, begära att behandlingen upphör samt att få ut de personuppgifter som kunden och leverantören har tillhandahållit Bandsågblad i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt ha rätt att överföra dessa uppgifter till annan personuppgiftsansvarig utan att Bandsågblad hindrar det. 

Kontakta oss

Kunden och leverantören som vill kontakta Bandsågblad angående behandlingen av personuppgifter som rör kunden eller leverantören kan ta kontakt med Bandsågblad via post eller e-post enligt följande:
Bandsågblad, Lunnavägen 172, 434 79 Vallda

info@bandsagblad.se

Om kunden eller leverantören är missnöjd med Bandsågblads behandling av personuppgifter kan kunden eller leverantören lämna in ett klagomål till Datainspektionen, eller till motsvarande myndighet i det land där kunden eller leverantören bor eller arbetar.

Cookie-information

Vår webbplats använder sig av cookies som är filer innehållande information som bidrar till att göra upplevelsen av hemsidebesöket bättre. Dessa filer lagras på besökarens dator och kan användas av webbläsaren för att komma ihåg information. Om man önskar kan cookies tas bort eller helt blockeras men upplevelsen av besöket kan då påverkas negativt.