Tips – Bladval och bladbyte

När du byter blad

  1. Flytta alltid undan styrningarna både under och över bordet så att bladet inte vidrör styrningarna.
  2. Byt bladet.
  3. Spänn upp bladet lagom. 
  4. Snurra för hand hjulen tills bladet ligger någorlunda rakt.
  5. Slå på strömmen och justera positionen så att tänderna i möjligaste mån ligger I luften, både övre och undre hjulet. 
  6. Ställ nu in bakre styrningen/kullagret så att det ligger med en halv millimeter spel. Obs: När maskinen går tomgång ska inte styrningarna vara aktiverade/ligga emot någon punkt. 
  7. Ställ sedan in sidostyrningarna så tätt som behövs.

Bladval vid olika diametrar

BladbreddMinsta radieMinsta diameter
3 mm4 mm8 mm
4 mm8 mm16 mm
6 mm16 mm32 mm
10 mm38 mm
38 mm
12 mm65 mm130 mm
16 mm95 mm190 mm
19 mm140 mm280 mm
25 mm185 mm370 mm

HAR DU FRÅGOR - KONTAKTA OSS

6 + 7 =